Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Syftet med lagstiftningen är att hitta en balans mellan användningen av personuppgifter på ett rationellt sätt och var och ens rätt till sin personliga integritet. Som enskild har man rätt till information om vilka personuppgifter vi hanterar, varför och hur vi hanterar dem. Personuppgifter är alla uppgifter som kan ligga till grund för att identifiera en person, även indirekt.

Personuppgifter

De uppgifter vi hanterar är uppgifter så som namn, adress, telnr, regnr och chassienummer. Vid kreditansökan används också personnummer.

Syfte

Vi hanterar uppgifterna för att fullgöra avtal (kunna leverera vara/tjänst) och för att följa redovisningsregler i bokföringslagen. Uppgifterna används också för att vi ska kunna hjälpa dig som kund på bästa sätt (intresse) då vi har tillgång till historik kring fordon, inköp och kan spara kostnadsförslag. Uppgifterna ges eller säljs inte vidare till tredje part. Vi kan dock dela information med våra samarbetspartners. Uppgifterna kan komma att användas för marknadsföring.

Tillgång

Tillgång till uppgifterna har vår administrativa personal samt mekaniker som jobbar med din bil. Vår redovisningsbyrå, vår systemleverantör och våra generalagenter kan också ha tillgång till uppgifterna i samband med utförande av tjänster och support. Vid kreditköp lämnas personuppgifter till bank och/eller kreditbolag.

Lagring

När du är kund hos oss så sparas dina personuppgifter i vårt administrativa system, lagrat på egen server. Dina personuppgifter sparas enligt redovisningsregler 7 år efter fakturering. Andra uppgifter som inte lett till någon affär rensas vid inaktualitet. Uppgifter om fordon sparas längre.

Dina val och rättigheter

Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Registerutdraget skickas normalt till dig inom en månad. Skulle det ta mer än en månad kommer vi att informera dig om skälen till förseningen. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Observera dock att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra vissa uppgifter, så som att upprätta godkänd redovisning (bokföringslagen) och kan därför inte begränsas eller raderas för detta syfte.

Du är välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Kontakta i dessa fall
företagets VD P-O Magnusson på info@v8shopen.se